Svets

Svets

Svets

Call for price

File to download:

Welding.pdf

Sammanfoga material utan att använda tråd eller täta redan utförd söm genom att svetsa. Material som är termoplastiska kan använda denna metod. Då materialets egenskaper måste testas före vi kan bedöma vilken metod och maskintyp som är lämplig behöver ni kontakta oss så vi kan diskutera genom saken. Vi har flera leverantörer att erbjuda er.